Skip to main content
Hvem kan bruge en Energivejleder?
En Energivejleder er din oplagte samarbejdspartner, hvis:

  • du er boligejer
  • du ejer eller administrerer en større bygning, for eksempel en kontorbygning, en boligblok eller en mindre industrivirksomhed

Hvem står bag Energivejlederen?
Uddannelsen er støttet af Energistyrelsen og bag den står Dansk Byggeri og TEKNIQ sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for energibesparelser i bygninger og Energitjenesten.

Behovet for en energivejleder
Der ligger et stort energisparepotentiale især i den eksisterende bygningsmasse. Det potentiale kan vi være med til at realisere. De fleste bygningsejere er ikke sikre på, hvad der kan gøre i deres konkrete ejendom – og hvad der er den bedste løsning for dem. Fx for boligejerne viser en undersøgelse, at det netop er håndværkerne, som de oftest henvender sig til for at få vejledning om boligens energiforhold.

Beslutningen om energirenovering tager bygningsejeren selv. Energivejlederen kan give et velinformeret grundlag baseret på indsigt og erfaring på tværs af traditionelle håndværksmæssige faggrænser.

For at imødekomme behovet for energivejledere har Energistyrelsen støttet udviklingen af uddannelsen økonomisk

Energivejlederen arbejder på tværs
En energivejleder er en håndværker, som har valgt at uddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning.

Hvad er en energivejleder ikke?
Energivejlederuddannelsen er ikke en teknisk uddannelse – hverken en tillægsuddannelse inden for eget fag eller en teknisk uddannelse inden for andre fag.

En energivejleder er ikke certificeret eller autoriseret (udover eksisterende autorisationer f.eks. som elinstallatør, vvs installatør eller kloakmester).

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak omkring din varmeregning